Catalyst diversity policy

English version

Policy statement

As a responsible employer working across global open source communities, diversity and inclusion are important at Catalyst.

We recognise, celebrate and seek to increase diversity across our organisation. We are working to build an ever more diverse workplace by promoting equality and opportunity. We want Catalyst to be welcoming and inclusive for everyone, and for our staffing to reflect the diversity of New Zealand and international society. Encouraging diversity across Catalyst helps us attract and retain great people, leading to even better solutions for our clients.

Our diversity statement

Catalyst has been dedicated to using the world’s best open source software and tools to deliver robust IT solutions for our clients all over the globe for 20 years. Along with our passion for open source, we are a company that is committed to equal opportunities for all, regardless of individual characteristics.

Examples of these characteristics are gender, age, culture, disability (mental, learning, physical), geographic background, language(s) spoken, marital/partnered status, physical appearance, ethnicity, religious beliefs and gender identity or sexual orientation.

What are we doing to encourage diversity?

We display our diversity statement on the top of all job advertisements, so potential employees know that diversity is important to us.
We actively encourage under-represented groups to consider careers in IT, especially in open source.
We are family friendly. We do everything we can to help employees balance family and work responsibilities, including flexible work options.
We ensure our Catalyst Academy consistently achieves an equal balance of female to male students.
We have conducted an internal review to make sure we’re paying people fairly.
We avoid language that is discriminatory or exclusive.
We encourage our clients to create systems that are accessible to physically challenged users.
We provide accessibility training to staff, clients and the broader community.
We provide support for Te Reo Māori language lessons.
We support new recruits to our industry through our Catalyst Academy, education grants and our internship programme.

What will we do next to encourage diversity?

We’ll take steps to eliminate unconscious bias in hiring processes.
We’ll take steps to increase diversity in leadership roles.
We’ll periodically conduct internal reviews to ensure continued pay parity.
We’ll make sure discrimination or harassment of any kind is not tolerated, at any level of the organisation.
We’ll encourage discussion and education on diversity issues (e.g. training, Pizza Thursday talks).
We’ll publicly display this policy for added accountability.
We’ll collect information on our diversity, as appropriate.
 We’ll include diversity in our Catalyst Code.

Who is responsible for diversity?

All Catalyst employees help encourage diversity by treating each other with tolerance, respect and understanding.

Catalyst Directors are responsible for promoting a culture of diversity and inclusiveness throughout our organisation.

Catalyst Management Team is responsible for implementing a plan of action to support and increase diversity, in consultation with staff.

Catalyst HR is responsible for collecting appropriate statistical information on our progress towards greater diversity, and ensuring hiring processes are inclusive.

When will this policy be reviewed?

A review of this policy will be presented to the management team at least every 12 months.

Te Reo Māori version

Te tauākī kaupapa here

Hei pāhi rangatira e mahi whānui nei i te ao i ngā hāpori mātapuna herekore, he mea whai tikanga te kanorau me te rerenga kētanga ki a Catalyst.

E mōhio ana, e whakanui ana, e kimi hoki ana mātou kia piki te kanorau ki ngā wāhanga katoa o tō mātou whakahaerenga. E puta kaha ana mātou ki te waihanga he wāhi mahi kanorau mā te kauneke i te ōritetanga me te angitū. E hiahia ana mātou kia noho mau tangata, kia tapeke anō hoki a Catalyst mo te katoa, ā, kia hāngai ō mātou kaimahi ki te kanorau o Aotearoa me ngā hāpori o te ao. He mea āwhina te akiaki i te kanorau puta noa i a Catalyst mo te whakamanea me te mau i ngā tangata rawe, nā wai rā ka puta ngā otinga pai mo ngā kiritaki.

Tō mātou tauākī kanorau

Kua manawanui a Catalyst ki te whakamahi i ngā pūmanawa rorohiko me ngā rauemi mātāpuna herekore pai rawa atu puta noa i te ao hei kawe otinga hangarau whakaaturanga tōtōpū ki ō mātou kiritaki puta noa i te ao mo ngā tau e rua tekau. Me tō tātou ihi mo te mātapuna herekore, he rangapū tātou e ngākaunui ana ki te angitu oritenga mo te katoa, ahakoa ngā whaiaro o te tangata.

Hei tauira i ngā whaiaro nei ko ngā ira tāngata, tau, ahurea, hauātanga (hinengaro, akoranga, tinana), reo kōrero, whenua taketake, tūnga mārena/hoa, āhua o te tangata, mātāwaka, wairuatanga, me te tuakiri ira tangata, aronga taera rānei.

Mā te aha anō tātou e tairanga i te kanorau?

Ka tītīa tō mātou tauākī kanorau ki te pane o ngā tono tūnga mahi wātea, kia mōhio mai ngā kaimahi āmua he mea whai tikanga te kanorau ki a mātou.

Ka tino akiaki mātou i ngā hunga e kore e kitea kia whakaarohia mō te whai mahi ki roto i te hangarau whakaaturanga, inā noa atu te mātāpuna herekore.

Ka arohangia e mātou ngā whānau. Puta katoa te kaha i a mātou hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakakatautika i ngā mahi ā-whānau, ā-rangapū, whai wāhi hoki mo ngā whiringa mahi ngāwari.

Ka whakahau e mātou kia taurite te noho o ngā tauira o Catalyst Academy tāne mai, wahine mai.

Kua arahinatia e mātou he tātaringa ō-roto kia mōhio pai mātou e utua ōrite ana te tangata.

Ka whakahāwea e mātou i te reo whakatoihara, aukati rānei.

Ka tairanga ake e mātou i ō mātou kiritaki te hanga tikanga pai hei āheitanga e te hunga hauā.

Ka whakawhiwhia e mātou te akoranga āheitanga ki ō mātou kaimahi, kiritaki, me te hāpori whānui.

Ka whakawhiwhia e mātou i te tautoko mo te ako i Te Reo Māori.

Ka tautokongia e mātou i ngā ika tauhou ki tō mātou ahumahi mā tō mātou Catalyst Academy, pūtea mātauranga, me tō mātou hōtaka whakangūngū tauira.

Ka aha ake mātou inaianei ki te tairanga i te kanorau?

Ka anga mātou ki te whakakore i te ngākaukino i te huarahi tuku mahi.

Ka anga mātou ki te hiki i te kanorau i ngā tūnga rangatira.

Ka arahina mātou i ētahi wā he tātaringa ō-roto kia hua i te utu taurite.

Ka anga pono mātou kia whakakorengia te whakahāweatanga me te whakahōhātanga, ki ngā taumata katoa o te rangapū.

Ka tairanga mātou ki te kōrero me te ako i ngā kaupapa kanorau (e.g. whakangungu, kōrero parehe Rāpare).

Ka whakaatu e mātou i tēnei kaupapa here ki te marea hei āpiti kawenga.

Ka kohi e mātou i ngā pārongo mo te kanorau, ina arotau ana.

Ka tāpiri e mātou i te kanorau ki tō mātou Catalyst Code.

Kua riro mā wai te kanorau?

Kua riro mā ngā kaimahi katoa o Catalyst te kanorau e akiaki mā te taurima i te tangata i te manawanui, i te manaaki, me te māramatanga.

Kua riro mā ngā Catalyst Directors hei whakaihuwaka he ahurea mau kanorau, mau kotahitanga puta noa i te rangapū.

Kua riro mā te Catalyst Management Team e whakarite he mahere rautaki hei tautoko me te hiki i te kanorau, me te mea me rūnanga tahi ai me ngā kaimahi.

Kua riro mā Catalyst HR hei kohikohi i ngā pārongo tatauranga e hāngai ana ki tō mātou kaha ki te whakamana i te kanorau, me te whakahau e tika ana ngā huarahi tuku mahi mo te katoa.

Āhea tēnei kaupapa here e tātaritia?

Ka whakatakoto he tātaringa o tēnei kaupapa here ki te kāhui whakahaere ia tekau mā rua marama.